Funktionelt og æstetisk byggeri

Midtbyens dagtilbud

Bygherre: Aarhus Kommune

Arkitekt: Pluskontoret

Areal: Nybygning 1000 m2 fordelt på 2 etager

Udført: 2018 - 2019

Entreprise: Hovedentreprise

Egenproduktion: Jord, kloak, beton, anlæg og murerarbejder

E-sum: 18.000.000 ekskl. moms

Dagtilbuddet Sølystgade omfatter opførelse af ny daginstitution på eksisterende lokalitet for institution. Hvor eksisterende dagtilbud var placeret, etableres der en ny legeplads. Dagtilbuddet opføres som sammensat bygning bestående af 2 mindre saddeltags bygninger og en sammenbindende mellembygning. For at sikre en så nænsom indpasning i området som muligt er bygningerne gravet delvist ind i terrænet. Dagtilbuddet er på ca.1000 m2 med plads til 132 børn fordelt på 6 børnegrupper samt ca. 20 ansatte.

Vi vil hellere end gerne fortælle mere om vores projekt

Vi leverer kvalitets byggeri

Andre Referencer

reference billede

Midtbyens dagtilbud

Hovedentreprenør

2018

Aarhus Kommune

1200 m2

Læs mere om projektet
reference billede

Fårdalen

Terrænentreprisen

2019-2020

CR. Totalbyg

8560 m2

Læs mere om projektet
reference billede

Virupskolen

Råhus-entreprisen

2018 - 2019

Aarhus Kommune

2000 m2

Læs mere om projektet
reference billede

ICG - Gellerup

Beton-entreprisen

2021 -2023

A. Enggaard

4750 m2

Læs mere om projektet
reference billede

Den gamle By

Murerarbejdet

2021 -2022

Den Gamle By

1200 m2

Læs mere om projektet